Her Zaman Edilebilecek bir Dua

 

Her zaman edilebilecek bir dua, Matta 6:9-13

 

‹Göklerdeki Babamız,

Adın kutsal kılınsın.

Egemenliğin gelsin.

Gökte olduğu gibi,

yeryüzünde de Senin istediğin olsun.

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,

Sen de bizim suçlarımızı bağışla.

Ayartılmamıza izin verme.

Bizi kötü olandan kurtar.

Çünkü egemenlik,

güç ve yücelik

Sonsuzlara dek senindir!

Amin›.