Duaların Duyulmasının Şartları

 

Tanrı herkesin dualarını duyabilir. Ama Tanrı’nın bazı kişilerin bazı dualarını duymasını engelleyen şeyler vardır. Tanrı’nın duaları duymasının şartları nelerdir?

 

  1. Günahlarımızın bağışlanmış olması gerekir.

Günahlarımızdan temizlenmezsek Tanrı bizi duymaz: Yeşaya 59:1-3

Bakın, RAB’bin eli kurtaramayacak kadar kısa, Kulağı duyamayacak kadar sağır değildir. Ama suçlarınız sizi Tanrınız’dan ayırdı. Günahlarınızdan ötürü O’nun yüzünü göremez, sesinizi işittiremez oldunuz. Çünkü elleriniz kanla, Parmaklarınız suçla kirlendi. Dudaklarınız yalan söyledi, Diliniz kötülük mırıldanıyor.

Başka insanları bağışlamalıyız, yoksa Tanrı da bizi bağışlamaz ve dualarımızı duymaz: Matta 6:12+14-15:

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, Sen de bizim suçlarımızı bağışla.  ‹‹Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. ››

Ne kadar sık bağışlamalıyız? İsa Matta 18:21’de, başkalarını 7×77 kez bağışlamamız gerektiğini söylüyor; yani her zaman. Bizi yaralayan, bize haksızlık eden herkesi bağışlamalıyız, bu bize acı verse bile. Bundan başka bir yol yoktur, yoksa Tanrı bizi bağışlamaz.

 

 

  1. İmana ihtiyacımız var.

Tanrı’nın dualarını duyacağına iman etmeyen kişi, Tanrı’dan bir cevap da alamaz. Isa bunu açıkça söylüyor.

Bunun için size diyorum ki, duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dileğiniz yerine gelecektir. Markos 11:24

İsa onlara şu karşılığı verdi: ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, eğer imanınız olur da kuşku duymazsanız, yalnız incir ağacına olanı yapmakla kalmazsınız; şu dağa, ‹Kalk, denize atıl› derseniz, dediğiniz olacaktır. İmanla dua ederseniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız. ›› Matta 21:21-22

İman olmadan Tanrı’yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı’ya yaklaşan, O’nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. İbraniler 11:6

Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rab’den bir şey alacağını ummasın. Yakub 1:6-7

 

 

  1. Gerçekte dua etmek. 

Putperestler gibi hiç düşünmeden belli sözleri tekrarlamamalıyız. İsa şöyle diyor:

Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Matta 6:7

Yani önemli olan ne kadar çok söz söylediğimiz ya da onları nasıl söylediğimiz değil, söylediklerimizi samimiyetle, gerçekten bilerek ve öyle kastederek söylememizdir. Yine de bazen nasıl dua edeceğimizi bilemeyiz. O zaman Kutsal Ruh yardımımıza gelir:

Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh’un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Romalılar 8:26b

Çünkü Tanrı da gerçekte yaşayan ve Kutsal Ruh’ta dua eden insanları ister:

Ama içtenlikle tapınanların Baba’ya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte, o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur, O’na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. ›› Yuhanna 4:22-24

Eğer Kutsal Ruh’u nasıl alacağına ilişkin soruların varsa bize yaz. Çünkü hayatında Kutsal Ruh olmaksızın hiç kimse Tanrı’nın Egemenliği‘ne giremez.

 ‹‹Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliği’ne giremez. Yuhanna 3:5

 

 

  1. Tanrı’nın isteğine uygun olan dualar.

Çünkü bazen istemediğimiz için alamıyoruz. Bazen de dua ediyoruz, ama bir duayla kötü planlarımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Her iki durumda da Tanrı’nın bereketini alamayız.

Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, isteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz, çünkü Tanrı’dan dilemiyorsunuz. Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla, tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz. Yakub 4:2-3

Tanrı’nın isteğinin ne olduğunu her zaman sormalıyız. O’nun bizim hayatımız için isteği nedir? Tanrı ne için dua etmemi istiyor?

Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin istediğin olsun. Matta 6:10

Tanrı, Oğlu İsa Mesih’in adıyla dua etmemizi istiyor:

Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. ›› Yuhanna 14:14

 

  1. Çocuklar gibi alçakgönüllülükle dua etmek

Kibir Tanrı’nın nefret ettiği bir şeydir. Isa çocukları örnek vererek şöyle der:

İsa, yanına küçük bir çocuk çağırdı, onu orta yere dikip şöyle dedi: ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız, Göklerin Egemenliği’ne asla giremezsiniz. Matta 18:2-4

Ey gençler, siz de ihtiyarlara bağımlı olun. Hepiniz birbirinize karşı alçakgönüllülüğü kuşanın. Çünkü, ‹‹Tanrı kibirlilere karşıdır, Ama alçakgönüllülere lütfeder. ›› Petros 5:5

‹‹Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız’a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin! Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha O’ndan dilemeden önce bilir. Matta 6:5-8