Peygamber ve Kral Davud

 

Peygamber ve Kral Davud (yaklaşık İ.Ö. 1000)

Kutsal Kitap’ı oluşturan kitaplardan birinin tamamı, aynı zamanda ilahi olan duaların toplamıdır. Bunlara Mezmurlar denir. Bunlar asıl olarak Davud’un ve oğlu Süleyman’ın dualarıdır. Bazıları Tanrı’ya övgü dualarıdır. Örneğin Mezmur 150 gibi:

RAB’be övgüler sunun!
Kutsal yerde Tanrı’ya övgüler sunun!
Gücünü gösteren göklerde övgüler sunun O’na!
Övgüler sunun O’na güçlü işleri için!
Övgüler sunun O’na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!
Boru çalarak O’na övgüler sunun!
Çenkle ve lirle O’na övgüler sunun!
Tef ve dansla O’na övgüler sunun!
Saz ve neyle O’na övgüler sunun!
Zillerle O’na övgüler sunun!
Çınlayan zillerle O’na övgüler sunun!
Bütün canlı varlıklar RAB’be övgüler sunsun!
RAB’be övgüler sunun!

Başka bazıları, Mezmur 37 gibi kişisel dualardır. Bunlarda Davud kendisine insanlara karşı öfkelenmeyi ve kötü davranmayı yasaklar, bunun yerine Tanrı’ya güvenmeyi seçer:

Kötülük edenlere kızıp üzülme, Suç işleyenlere özenme!
Çünkü onlar ot gibi hemen solacak, Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek.
Sen RAB’be güven, iyilik yap, Ülkede otur, sadakatle çalış.
RAB’den zevk al, O senin içindeki istekleri yerine getirecektir.
Her şeyi RAB’be bırak, O’na güven, O gerekeni yapar.
O senin doğruluğunu ışık gibi, Hakkını öğle güneşi gibi Aydınlığa çıkarır.
RAB’bin önünde sakin dur, sabırla bekle; Kızıp üzülme işi yolunda olanlara, Kötü amaçlarına kavuşanlara.
Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi, Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni.
Çünkü kötülerin kökü kazınacak, Ama RAB’be umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak.

Bazı dualar, olayların sonunun nereye varacağını hatırlatırken, başka Mezmurlar şikayetle ve kurtulmak için yalvarışla doludur. Örneğin Mezmur 6:

Ya RAB, öfkeyle azarlama beni, Gazapla yola getirme.
Lütfet bana, ya RAB, bitkinim; Şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,
Çok acı çekiyorum. Ah, ya RAB! Ne zamana dek sürecek bu?
Gel, ya RAB, kurtar beni, Yardım et sevginden dolayı.

Bazı dualar peygamberlik içerirler. İsa bunları çarmıha gerilirken söylemişti. Örneğin Mezmur 22:

Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, Haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun?
Ey Tanrım, gündüz sesleniyorum, yanıt vermiyorsun, Gece sesleniyorum, yine rahat yok bana.
Oysa sen kutsalsın, İsrail’in övgüleri üzerine taht kuran sensin.
Sana güvendiler atalarımız, Sana dayandılar, onları kurtardın.
Sana yakarıp kurtuldular, Sana güvendiler, aldanmadılar.

Bunların hepsi sadece örnek dualardır. Bu dualardan esinlenebilir ve sonra kendi içimizden geldiği gibi dua edebiliriz.