Miryam (yaklaşık İ.Ö. 1500)

Çıkış 15:20-21

Harun’un kızkardeşi Peygamber Miryam tefini eline aldı, bütün kadınlar teflerle, oynayarak onu izlediler. Miryam onlara şu ezgiyi söyledi: ‹‹Ezgiler sunun RAB’be, Çünkü yüceldikçe yüceldi, Atları, atlıları denize döktü.››

Musa’nın kız kardeşi Miryam, Kızıldeniz’den geçtikten ve peşlerinden gelen Mısır ordusu denizde boğulduktan sonra bir övgü ilahisi söyledi.